Zorg

Soms is het tijd voor je hoofd, handen of hart. We maken tijd voor alle drie. Samen werken wij aan zelf gestelde projecten met een agogische draai, want wij geloven dat personen vaak zelf goed weten wat nodig is voor herstel of zinvolle tijdsbesteding. Bij ons kunt u terecht voor een dagbesteding, maar ook voor begeleiding, thuiszorg en budgetcoaching.

Gemengde doelgroepen - Locatie Utrecht

U kunt bij ons terecht voor een zowel een arbeidstoeleidende participatie vorm als een begeleidende daginvulling gespitst op ontplooiing in de creatieve zin. Wij bieden in de IT-ruimte verschillende IT-cursussen en IT-projecten voor het aanleren van algemene en specialistische IT-vaardigheden, maar ook beschikken wij over een atelier, een eet- en ontspanningsruimte, en een sport- en spel Arena waar onder andere Martial Arts en Tai Chi wordt beoefend. Er wordt rekening gehouden met iedereen, waarbij het waarborgen van veiligheid voor iedereen door iedere werknemer wordt gedragen.  

Ambulante specialistische begeleiding

De begeleiding en verzorging van Solonne is afgestemd op eigen regie, herstelgericht erken vanuit een wel-gedefinieerd zorgplan en wijkgericht netwerken. De oriëntatie is gericht op de organische samenleving. Indien mogelijk komt de ondersteuning naar de cliënt toe. Eigen regie doet een beroep op het creëren van een vertrouwensband met cliënten, waar gekeken wordt naar wat kan en rekening wordt gehouden met kwetsbaarheden.

Budgetcoaching

Rust in de tent brengen. Je zoekt dus iemand die je daarbij kan helpen. Iemand die verstand heeft van financiën en wat daar om heen bij komt kijken. Die zaken voor je kan regelen. Iemand die ervoor zorgt dat je weer uit de financiële zorgen komt, en leert daar uit te blijven.

HOST ANYWHERE

Publish your website to a local drive, FTP or host on Amazon S3, Google Drive, Github. Don't limit yourself to just one platform or service provider. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Laboriosam, nisi, ea. Excepturi dolores, laborum ipsum soluta aliquid, ullam repellat ratione iste harum voluptatem? Alias id blanditiis, sequi possimus dolorem dolorum.

IMAGE/CONTENT SLIDER

Create a responsive, touch-swipe slideshow with Mobirise bootstrap slider. Add images, text, buttons to slides, set autoplay, full-screen, full-width or boxed layout. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Unde sunt, illo quo ipsa. Laboriosam voluptatem sunt nisi velit incidunt labore, sapiente pariatur ipsam fugiat doloremque asperiores eos ipsum, eveniet cum.

CONTACT FORMS

Easily add subscribe and contact forms without any server-side integration. Just link your email to form and get submissions instantly. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusantium id perspiciatis, sint odit error animi veniam omnis cupiditate distinctio, a quidem deleniti laborum maiores optio laudantium earum vel! Sint, rerum.

Onze dagbesteding - Sport/IT/Atelier

U kunt bij ons terecht voor een zowel een arbeidstoeleidende participatie vorm als een begeleidende daginvulling gespitst op ontplooiing in de creatieve zin. Wij bieden in de IT-ruimte verschillende IT-cursussen en IT-projecten voor het aanleren van algemene en specialistische IT-vaardigheden, maar ook beschikken wij over een atelier, een eet- en ontspanningsruimte, en een sport- en spel Arena waar onder andere Martial Arts en Tai Chi wordt beoefend. Er wordt rekening gehouden met iedereen, waarbij het waarborgen van veiligheid voor iedereen door iedere werknemer wordt gedragen.  

Aanpak

De algehele dagbesteding wordt geleid door biopsycholoog Nigel van der Laan. Onze professionals zijn gediplomeerd of hebben voldoende ervaring. Solonne biedt maandag tot vrijdag plekken per soort dagbesteding per dagdeel aan; sport, atelier en IT. Wij helpen u graag bij het vervoer van en naar de dagbesteding. Wij hebben onze ruimtes met aandacht ingericht. Door het plaatsen van planten en het indelen van de ruimtes volgens Feng Shui hopen wij de focus, ontspanning en creativiteit te verhogen.

01
Arena

Beweging

In onze sportzaal ligt een 45m2 judomat waar verschillende soorten zelfverdedigingssporten worden beoefend met behulp van ervaringsdeskundigen. Daarnaast wordt er Xian Gong Tai Chi en meditatie beoefend.

De kunst van zelfverdediging (Martial Arts) is een methode om uw eigen grenzen te leren kennen, en daarmee leren omgaan. Het uitoefenen van deze bewegingen zorgt tegelijkertijd ook voor een mentale verhoogde weerstand tegen stress. Het spelende karakter zorgt voor een veilige omgang en de EHBO-gediplomeerde zelfverdediging-coach heeft ruimte voor persoonlijke aandacht.
De Tai Chi en meditatie momenten worden door Nigel van der Laan 1 x per dagdeel gegeven. Er is gekozen voor een fysiek laag uitdagende vorm, zodat iedereen mee kan doen. De laagdrempelige meditatie momenten zijn inclusief ademhalingstechnieken. UItgangspunt is om de latente systemen door middel van ademen meer in balans te krijgen. Ademen is gerelateerd aan de hart-ritme-variabiliteit (HRV), een beïnvloedbare maat waarmee de afstemming tussen uw rust- en actiesysteem wordt gebalanceerd. 

02
Creatief

Atelier

Ons atelier biedt ruimte voor creatieve ontplooiing. Wij berusten ons op vrijwilligers, studenten en ervaringsdeskundigen met affiniteit in schilder- en tekenkunsten. Naast schildersezels, kwasten, papier en verf, beschikken wij over naaimachines, stoffen en knutsel-gereedschap voor het maken van eigen ontwerpen. In het midden staat een grote werktafel waar u zich kan bezighouden aan een ontwerp. Een keer per maand houden wij een expositie, waarbij u de mogelijkheid heeft uw ontwerp te tonen.

03
Arbeidstoeleidend

IT

Wij bieden verschillende IT-cursussen en IT-projecten voor het aanleren van algemene en specialistische IT-vaardigheden, maar ook is er ondersteuning voor eigen projecten. De nadruk ligt op het aanleren van een arbeidstoeleidende vaardigheid. Wekelijks worden thema’s uit de IT-wereld besproken, zoals: Artificial Intelligence, IT-security, websites maken, design(photoshop, blender). Solonne zet zich in om opdrachten uit de IT-wereld zonder winstoogmerk aan cliënten door te geven. Hiermee hopen wij een maatschappelijke bijdrage te verwezenlijken.

04
Sociaal

Ontspanningsruimte

U kunt altijd de lunch of ontspanningsruimte inlopen voor een pauze of om te eten. Wij bieden een verse lunch met koffie en thee aan. Af en toe worden er gezonde tussendoortjes uitgedeeld. Verse fruit staat op tafel en we hebben een koelkast waar eventueel ook meegenomen lunch in kan.

Deze ruimte biedt ook mogelijkheid voor ontspanning waardoor het een huiselijke sfeer krijgt. U kunt hier bordspellen spelen, verhalen delen, maar ook gamen (met mate) en muziek luisteren. 

05
Netwerk

Mantelzorgbijeenkomsten

Iedere maand biedt Solonne ruimte voor ontmoeting tussen mantelzorgers en betrokkenen. Tijdens deze bijeenkomsten ontmoet u andere mantelzorgers om mee te praten. U vindt bij hen herkenning en door de uitwisseling van ervaringen kunt u zich gesteund voelen en van elkaar leren.

Wie zich intensief inzet voor een ander, krijgt zelf ook veel te verwerken. Het omgaan met emoties die gepaard gaan met het verlenen van mantelzorg voor een langere tijd, en dat zonder overbelast te raken, is een uitdaging. Dialoog met herkenning kan een bijdrage leveren aan het volbrengen van de mantelzorg. Tijdens de bijeenkomsten is er ook gelegenheid voor individueel contact met de hoofdbegeleider.

Direct contact opnemen

U heeft een vraag over de dagbesteding, begeleiding of budgetcoaching

or Check FAQ.

Zorg FAQ

Hiernaast kunt u de algemene vragen over onze Zorg afdeling terugvinden. Mocht u vraag er niet bij zitten neem dan gerust contact op.

Solonne is een betrouwbare en klantvriendelijke zorg- en dienstverlener met een duidelijke zorgvisie: kwaliteit van leven van onze klanten verbeteren en/of ondersteunen. Het algemeen welbevinden, en lichamelijke en geestelijke gezondheid staat bij ons voorop. Vanuit het hart met oog op professionaliteit leveren onze toegewijde medewerkers persoonlijke zorg en service die aansluit op de wens van de individuele klant. Ons streven is om in samenwerking met partners door uitbreiding en verscheidenheid van diensten een strategische positie te bereiken in de markt van welzijn, zorg en informatie technologie. 

Bij Solonne realiseren wij dat zorg persoonlijk is en vraagt om integriteit, aandacht en tact. In de uitvoering kiezen we blijvend voor onze kleinschalige en persoonlijke aanpak met als doel zelfredzaamheid & participatie te ondersteunen. Tegelijkertijd stuurt Solonne aan op schaalgrootte en een dialoog gestuurd extern optreden om de toenemende risico’s op het financiële en personele vlak zoveel mogelijk compenseren. 

Solon was een dichter uit de oud-griekse tijdperk. Tevens zou Solon volgens Plato in Egypte de legende van Atlantis hebben gehoord, dat in de annalen der Egyptenaren stond opgetekend. Plutarchus neemt dit over en weet zelfs de namen te noemen van de priesters die Solon gesproken heeft.

Solon(ne) is beschreven door Plutarch enige autocratische macht van de Atheense bevolking te hebben toegekend op grond dat Solon(ne) de ‘wijsheid’ beving om belangenverstrengelingen in een vreedzame en rechtvaardige manier op te lossen.