The journey of thousand miles starts with a single step

- Lao Tsu

Mobirise

Missie en visie

Bij Solonne realiseren wij dat zorg persoonlijk is en vraagt om integriteit, aandacht en tact. In de uitvoering kiezen we blijvend voor onze kleinschalige en persoonlijke aanpak met als doel zelfredzaamheid & participatie te ondersteunen. Tegelijkertijd stuurt Solonne aan op schaalgrootte en een dialoog gestuurd extern optreden om de toenemende risico’s zoveel mogelijk compenseren.

Solonne is een betrouwbare en klantvriendelijke zorg- en dienstverlener met een duidelijke zorgvisie: kwaliteit van leven van onze klanten verbeteren en/of ondersteunen. Het algemeen welbevinden, en lichamelijke en geestelijke gezondheid staat bij ons voorop. Vanuit het hart met oog op professionaliteit levert Solonne persoonlijke zorg en service die aansluit op de wens van de individuele klant. Ons streven is om in samenwerking met partners door uitbreiding en verscheidenheid van diensten een strategische positie te bereiken in de markt van welzijn, zorg en informatie technologie.

Solon was een dichter uit de oud-griekse tijdperk. Tevens zou Solon volgens Plato in Egypte de legende van Atlantis hebben gehoord, dat in de annalen der Egyptenaren stond opgetekend. Plutarchus neemt dit over en weet zelfs de namen te noemen van de priesters die Solon gesproken heeft.

Solon(ne) is beschreven door Plutarch enige autocratische macht van de Atheense bevolking te hebben toegekend op grond dat Solon(ne) de ‘wijsheid’ beving om belangenverstrengelingen in een vreedzame en rechtvaardige manier op te lossen. 

WIE ZIJN WIJ

Solonne

Mobirise

2017

Een nobel begin

Het idee voor Solonne wordt werkelijkheid. De opstapelende inkomende zorgaanvragen en de vele afgestudeerden die moeizaam hun ervaring in de zorg voort kunnen zetten in de praktijk. In onze visie behouden mensen met een specifieke hulpvraag eigen regie voor herstel, waarbij de zorgverlener ondersteuning biedt in dialoog. In de uitvoering kiezen we blijvend voor onze kleinschalige en persoonlijke aanpak met als doel zelfredzaamheid & participatie te ondersteunen.

Mobirise

2018

Een intermediair is ontstaan

Solonne beschouwt zichzelf als een interpositionele maatschappelijke partner tussen cliënten, organisaties, en gemeenten. Samen met onze partners belichten wij thema’s op het gebied van sociale innovatie vanuit maatschappelijk ondernemerschap, en spelen in op de actuele landelijke en lokale marktontwikkeling. Creatieve en duurzame oplossingen voor sociale innovatie staan bij ons hoog in het vaandel. Onze partnerrelaties zijn ondersteunend om samen meer te bereiken.

Mobirise

2019

Proberen, vallen en opstaan

Zorg wordt breed afgestemd. De begeleiding van Solonne is afgestemd op eigen regie, herstelgericht werken vanuit een wel-gedefinieerd zorgplan en een arbeidsattitude. Daarnaast bieden we budgetcoaching aan, en helpen wij bij het vinden van een passende plek. De oriëntatie is gericht op de organische samenleving. Indien mogelijk komt de ondersteuning naar de cliënt toe. Eigen regie doet een beroep op het creëren van een vertrouwensband met cliënten, waar gekeken wordt naar wat kan en rekening wordt gehouden met kwetsbaarheden. 

Mobirise

2019

Opening dagbesteding

U kunt nu bij ons terecht voor een zowel een arbeidstoeleidende participatie vorm als een begeleidende daginvulling gespitst op ontplooiing in de creatieve zin. Wij bieden in de IT-ruimte verschillende IT-cursussen en IT-projecten voor het aanleren van algemene en specialistische IT-vaardigheden, maar ook beschikken wij over een atelier, een eet- en ontspanningsruimte, en een sport- en spel Arena waar onder andere Martial Arts en Tai Chi wordt beoefend. Er wordt rekening gehouden met iedereen, waarbij het waarborgen van veiligheid voor iedereen door iedere werknemer wordt gedragen.

Mobirise

2019

HRV officieel onderdeel zorg

De ongekende positieve resultaten na kortdurende ademoefeningen proppelleert de richting van de missie van het bedrijf. Instrumenten worden aangekocht en gemaakt om de volledige welzijn van clienten nog beter te kunnen waarborgen.

Mobirise

2020

Covid19 pandemie

De WereldGezondheidsOrganisatie (WHO) verklaart het Covid19 virus een pandemie. Minister Rutte deelt ons de nieuwe maatregelen mee, en spreekt ondernemend Nederland toe op moed. Tegelijkertijd is de druk op de zorg hoger dan ooit en onstaat er massa-paniek. Burgers zijn gediend afstand te houden en ondernemers vallen terug op de overheid. Solonne voelt zich geroepen een maatschappelijke bijdrage te leveren. 

Nigel van der Laan

Biopsycholoog 

Gedreven om oplossingen te vinden in een technocratisch tijdperk waar onvoorstelbare kennis een beroep doet op onze innerlijk kunde. 

Skill

Soft

Hard

Over onze biopsycholoog

Van jongs af aan ben ik leergierig geweest, maar van school kreeg ik teveel stress om mij daar echt goed te concentreren. Hierdoor ontwikkelde ik een eigen wereld waardoor ik een breed avontuur,  voor mij van onschatbare waarde, rijk aan informatie heb ervaren. Na mijn 20e veranderde mijn attitude wat mij via een bestuursjaar en twee minors een bachelor biopsychologie opleverde. Daarna heb ik het eerste jaar van de research master Neurosciences(VU) gevolgd. 

Ik ben dankbaar voor dit avontuur en heb mij nu gefocused op het bijdragen aan het mitigeren van de effecten van het Covid19 virus. In September 2020 start ik met de research master Genes in Behavior and Health (VU).

Ik wil nog steeds promoveren na het afronden van mijn master, en ik wist ook dat ik altijd al terug wilde gaan studeren in de richting van een doctoraat. Daarom codeer ik bijna elke dag minstens een uur, en studeer ik minstens twee. Ik heb applicaties gemaakt met een volledige desktop-GUI, maar heb ook gespeeld met verschillende convolutionele netwerken en heb een aantal educatieve Jupyter Notebooks gemaakt met betrekking tot statistieken en how-to's in machine- en deep learning (www.github.com/nkvdl) . 

Vaardigheden

  • Statistics
  • Python/html/css
  • Machine/deep learning 
  • Biopsychological intervention

Tijdens mijn bachelorscriptie keek ik of de invloed op genetische expressies bij monozygote tweelingen gerelateerd was aan verschillende metabole routes die nog onbekend zijn. Dit vakgebied is erg interessant voor mij en ik zou er graag mijn hele leven mee door willen gaan. Ik hield ervan uren te besteden aan het uitzoeken van de code en wiskunde, en zelfs lang na mijn afstuderen was ik nog steeds aan het nadenken en volgde ik de metingen op. Ik geloof dat er veel meer onderzoek kan worden gedaan naar de manier waarop metabole affiniteiten worden beïnvloed door ritmische cycli in het lichaam. Ik ben geïnspireerd door het onderzoek van HeartMath en wil onderzoeken op welke manier onze genen direct en indirect worden beïnvloed door ritmische cycli die de samenstelling van onze metabole activiteit en de daaropvolgende output van gedrag en gezondheid veranderen. 

Daarnaast heb ik sensoren gemaakt met Adafruit en gemonitord met EEG- (elektro-encefalogram) en HR-sensoren (hartslag) om cardiale baroflexen te voorspellen en te bemiddelen in coach-cliënt-sessies als versterkend en preventieve methode in de gezondheidzorg en het bedrijfsleven(MKB). 

Ik heb biopsychologische apps gebouwd, studenten lesgegeven en klanten begeleid, websites gemaakt, en gespeeld met datasets. 

Johan Maigret

Healthcoach

Balans in hart-brein connectie is de sleutel om de poorten te openen naar je verborgen potentieel: mentaal, emotioneel en lichamelijk.

Over onze healthcoach

Mijn achtergrond ligt in de psychologie, psychosomatische fysiotherapie en in de neurowetenschappen. Voel jij je door werk onder druk staan? Ik ben al jaren op zoek naar technieken en methodieken met als doel om managers en medewerkers optimaal in hun 'wellbeing' te ondersteunen.

Ik train en coach mensen in het bedrijfsleven, particulieren, maar ook topsporters.
Met een trainingsprogramma, wat gebruik maakt van de plasticiteit van het brein, kun je groeien naar de optimale staat van zijn: innerlijk kalm en optimaal kunnen presteren, concentreren en innoveren.

Mijn ervaring is dat je met Innerlijke Kalmte elke crisis aan kunt.  Ik ben mede-auteur van het Groot Coachings-Modellen boek.  

Vaardigheden

  • Heartmath Specialist Coach
  • Personal development
  • Business Coaching
  • Stress management

Meer en meer mensen hebben in de huidige snelle (VUCA) wereld van constante veranderingen, last van informatie-overload, stress en burn-out. Volgens de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) wordt mentale gezondheid hét arbeidsrisico van de nabije toekomst. Psychische problemen, waaronder stress en burn-out liggen vaak aan de oorzaak van heel wat ziekteverzuim. De impact van een burn-out is niet alleen zeer voelbaar voor de medewerker zelf, het kan ook onrust veroorzaken binnen de hele organisatie. Het gaat om het besef dat 'doorgaan' zonder rust geen optie meer is. En dat vervolgens 'rust' niet hetzelfde is als 'herstel'. Door gebruik te maken van de meest recente inzichten vanuit de hersenwetenschappen zijn er mogelijkheden om medewerkers te trainen om te gaan met de ‘information overload’ en de hoge eisen en verwachtingen waar zij aan bloot staan.

Ik ben oprichter van de Business Athlete Room, de 1e in de wereld. Maakt gebruik van de O2CHAIR in combinatie met multi-sensorische omgeving. In 5 tot 7 minuten kom je in deze ruimte tot een natuurlijke omschakeling naar Innerlijke kalmte, wat ten goede komt aan het aandachtssyteem en het mentaal, emotioneel en fysiek welbevinden.

Preventie

Onze trainingen zijn gefocused op de synergie tussen hart en brein om uw weerbaarheid te versterken.

Detectie

Bij het dagelijkse gebruik van sensoren houden wij uw gezondheid bij. Hiermee doen wij voorspellingen.

Coaching

Cardiologische metingen en breinsignalen als fundament voor onderzoek, training en advies. Ons consult vind online plaats.

Informatie

Wij zien onze als een interpositionele maatschappelijke partner waar juiste informatie essentieel van belang is. 

Telefonisch support

5 DAGEN/8 UUR MA-VR 09.00 

+ 085 0043 073

Volg ons

SOCIAL MEDIA 

Onze nieuwsbrief

GEEF JE OP VOOR SPECIALE ACTIES