WIJ RICHTEN ONS OP 

'"Every heart sings a song, incomplete, until another heart whispers back. Those who wish to sing always find a song"

- Plato

0%

ZORG

In onze visie behouden mensen met een
specifieke hulpvraag eigen regie voor
herstel, waarbij de zorgverlener
ondersteuning biedt in dialoog. Voor
diverse soorten maatschappelijke en
extramurale ondersteuning kunnen
klanten een beroep op Solonne doen.

0%

Software

 Wij zien dat de decentralisatie van zorg vraagt om een domeinoverstijgende aanpak te implementeren – ondersteuning, werk, school, financiën én wonen. Naast het aanleren van sociale én arbeidsmatige vaardigheden aan clienten hanteert Solonne een 'no-profit'-beleid als het gaat om IT-gerelateerde werkvoorziening aan clienten. We zijn onder meer actief samenwerkend met met verschillende ZZP'ers en MKB'ers. 

0%

Onderzoek & TRaINING

Door het inzetten van cardiologische en neurofysiologische instrumenten worden metingen verricht die inzicht geven over de werking van stress op het dagelijks functioneren in prive of in werksfeer. Met name door de vergrijzende 24-uurs economie is het van maatschappelijk belang dat bedrijven investeren in de vitaliteit onder werknemers. Solonne onderzoekt, adviseert en voorziet organisaties in een Vitality Agility Scan.